Back to homepage

Tag "Buxheti"

Të hyrat e realizuara në buxhetin e 2021 janë 15.3% më shumë se në vitin 2020

Të hyrat e realizuara në buxhetin e 2021 janë 15.3% më shumë se në vitin 2020

Nga ministria theksojnë se tejkalim sa i përket planifikimit është shënuar te të hyrat nga tatimet dhe kontributet për 2% kurse deficiti është realizuar me vlerë prej 38.8 miliardë denarëve ose 5.4% nga PBB që është më i ulët se

Read Full Article