Papunësia, në Agjenci të evidentuar 159.608 persona

Redaksia LOBI
Nga Redaksia LOBI 15 Mars, 2021 11:33

Papunësia, në Agjenci të evidentuar 159.608 persona

Numri i të papunëve në fund të shkurtit, sipas të dhënave të Agjencisë së Punësimit, është 159.608, që është 927 persona më shumë se në janar 2021. Në këtë muaj, u regjistruan 3185 persona të sapo punësuar dhe 5440 persona që e fituan statusin e personit të papunë. Që nga fillimi i krizës pa punë, sipas të dhënave, kanë mbetur 18.266 persona.

Në mesin e personave të regjistruar të papunë, shumica 31293 janë nga Shkupi, 20781 janë në Tetovë, 16.585 në Kumanovë, 11765 Gostivar, 6742 në Manastir, 4468 në Shtip.

Shumica e të papunëve janë midis 55 dhe 59 vjeç 21360 persona, në moshën nga 50 deri 54 janë regjistruar 17890 dhe nga 45 në 49 vjeç 16927. Numër të madh të papunëve ka edhe në mes njerëzve të moshës 24 deri në 29 vjeç – 17764

Redaksia LOBI
Nga Redaksia LOBI 15 Mars, 2021 11:33