Ora e fundit

Redaksia LOBI
Nga Redaksia LOBI 19 Mars, 2021 21:47

Ora e fundit

ORA E FUNDIT

Më tha: do t’i mbledh të gjitha mungesat

i thash: mos se rezultati do të trishtojë

E dashur

një jetë të tërë kam munguar

duke e kërkuar veten

Shpejto, më tha ajo

shpejto që të mos mungosh

në orën e fundit të jetës…

Më tha: do t’i mbledh të gjitha mungesat

i thash: mos se rezultati do të trishtojë

E dashur

një jetë të tërë kam munguar

duke e kërkuar veten

Shpejto, më tha ajo

shpejto që të mos mungosh

në orën e fundit të jetës…

SHKELZEN HALIMI

Redaksia LOBI
Nga Redaksia LOBI 19 Mars, 2021 21:47