Back to homepage

Impresium

Impresium

LOBI është online media e pavarur i krijuar në Mars të vitit 2021 dhe që synon informimin e paanshëm dhe profesional.

LOBI drejtohet nga gazetarë të mirënjohur profesionistë dhe me përvojë të gjatë në gazetari.

Logo dhe motoja zyrtare:

Kryetedaktor: Driton ZENKU

zenku@lobi.mk

Kontakti: 70 70 90 80

info@lobi.mk